مدل K712

بازدید : 249   |      

صندلی کارمندی با مکانیزم براکت دار ( قابل تنظیم ارتفاع وقفل پشتی در زاویه های مختلف)

.  پنج پر کروم
. دسته تی انتگرال
. جک WDF کره ای
. چرخ پی یو بزرگ ( بیصدا)
. فوم سرد ، استاندارد و گارانتی سه ساله