مدل K812

بازدید : 278   |      

صندلی کارمندی با مکانیزم براکت دار ( قابل تنظیم ارتفاع وقفل پشتی در زاویه های مختلف)

. پنج پر کروم
. دسته تی انتگرال
. جک WDF کره ای 
. چرخ پی یو بزرگ ( بیصدا)
. فوم سرد ، استاندارد و گارانتی سه ساله