مدل K150

بازدید : 253   |      

صندلی با مکانیزم براکت( تنظیم ارتفاع قفل پشتی در حالتهای باز)

. پنج پر کروم
. دسته  تی با پد انتگرال
. جک WDF کره ای
. چرخ پی  یو بزرگ ( بیصدا)
. فوم سرد ، استاندارد وگارانتی سه ساله