مدل K2050

بازدید : 270   |      

صندلی کارمندی با مکانیزم براکت ( تنظیم ارتفاع وپشتی باز در حالتهای مختلف)

. پنج پر کروم 
. دسته تی با پد انتگرال
. جک WDF کره ای
. چرخ پی یو بزرگ( بیصدا)، فوم سرد ،استانداردملی و سه سال گارانتی