مدل K100

بازدید : 252   |      

صندلی کارمندی با مکانیزم حرفه ای

پنج پر کروم
. دسته تسمه ای کروم با پد انتگرال
. قفل کلاجی ( قفل در زاویه های مختلف )
. جک WDF کره ای
. چرخ پی یو بزرگ( بیصدا)، فوم سرد ،استانداردملی وسه سال گارانتی