مدل K800

بازدید : 242   |      

صندلی کارشناسی با مکانیزم حرفه ای

. پنج پر کروم
. دسته تسمه ای کروم با پد انتگرال
. قفل کلاجی ( قفل در زاویه های مختلف )
. جک WDF کره ای _ چرخ پی  یو بزرگ ( بیصدا)
. فوم سرد ، استاندارد وگارانتی سه ساله