مدل K280

بازدید : 294   |      

صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم حرفه ای

. پنج پر کروم
. دسته تی با پد انتگرال
. قفل کلاجی ( قفل در زاویه های مختلف )
. جک WDF کره ای
. چرخ پی یو بزرگ( بیصدا)، فوم سرد ،استانداردملی وسه سال گارانتی