مدل K2065

بازدید : 283   |      

صندلی کارمندی بامکانیزم حرفه ای

. پنج پر کروم
. دسته تی انتگرال
.قفل کلاجی ( قفل در زاویه های مختلف)
.جک WDF کره ای _ چرخ پی یو بزرگ ( بیصدا)
. فوم سرد واستاندارد ملی وگارانتی سه ساله