مدل 160

بازدید : 283   |      

صندلی مدیریت با مکانیزم حرفه ای

. پنج پر کروم
. دسته داتیس با پد انتگرال
. قفل کلاجی ( قفل در زاویه های مختلف )
. جک WDF کره ای _ چرخ پی  یو بزرگ ( بیصدا)
.فوم سرد ، استاندارد وگارانتی سه ساله