مدل 2070

بازدید : 292   |      

صندلی مدیریت با مکانیزم براکت ( قابل تنظیم ارتفاع وقفل پشتی درزاویه های مختلف)

.دسته تی انتگرال
. پنج پر کروم
. جک WDF
. چرخ پی یو بزرک ( بیصدا)
. فوم سرد ،استاندارد وگارانتی سه ساله