مدل 950

بازدید : 242   |      

صندلی مدیریتی طبی با مکانیزم سینکرون ( اتوبوسی) قفل کلاجی ( قابل تظیم در زاویه های مختلف)

. پنج پر کروم _ دسته چوبی با پد انتگرال
. قفل کلاجی ( قابل تظیم در زاویه های مختلف)
. جک WDF کره ای
. چرخ  پی یو ( بیصدا)
. فوم سرد ،استاندارد ملی وگارانتی سه ساله